Alma Talent AB ingår i den finska börsnoterade Alma-koncernen där även Alma Talent Events ingår. Inom den svenska koncernen finns bland annat varumärkena Ny Teknik, Affärsvärlden, Teknikhistoria, Lag & Avtal, Arbetarskydd, Dagens Media, Ingenjörskarriär, Brand Arena. Personuppgiftspolicyn avser samtliga varumärken och bolag i Alma Talent-koncernen (nedan Alma Talent).

Alma Talent behandlar personuppgifter elektroniskt och de uppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att nyttja våra tjänster såsom att prenumerera på våra tidningar eller nyhetsbrev, besöka våra event eller genom att använda våra digitala tjänster, till exempel att logga in på särskilda delar av våra hemsidor eller genom att använda någon annan av de webbtjänster vi erbjuder.

Personuppgifterna används bland annat för att fullgöra kundrelationens åtaganden såsom leverans av produkter, fakturering, analys samt för marknadsföring via post, telefon eller digital kommunikation som t ex e-post eller sms. Uppgifterna används även för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster.

Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Alma Talent, i samband med till exempel tryck, distribution och marknadsföring. Personuppgifter överförs aldrig från Sverige till länder utanför EES.

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt engagemang hos Alma Talent och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Alma Talent.

Dina uppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Alma Talent eller från tredje part godkänd av Alma Talent. Om du inte vill motta erbjudanden från Alma Talent eller från tredje part godkänd av Alma Talent kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga. Du kan även avregistrera dig för framtida marknadsföring eller begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller ändras genom att kontakta Alma Talent på pulansvarig@almatalent.se

Som kund/prenumerant/mottagare/användare kan du en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina personuppgifter. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

PUL-ansvarig
Alma Talent AB
106 12 Stockholm

Alma Talent AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer därmed deras regler. För ytterligare information se www.swedma.se Personuppgiftspolicyn uppdateras vid behov för att följa lagstadgade krav och företagets egen praxis för behandling av personuppgifter. Denna version uppdaterades 2016-12-14.