Användarvillkor

Copyright

Innehållet på webbsidan almatalent.se är skyddad av svensk upphovsrättslag.

Användandet av material som loggor är tillåtet för journalistiskt eller utbildande ändamål, under villkoret att källan är angiven.

Att länka till almatalent.se från andra webbsidor är tillåtet. Dock bör god sed följas. En länkad sida från almatalent.se måste visas i sin helhet och på samma sätt som ett besök direkt till almatalent.se. Alma Talent svarar gärna på frågor gällande länkning till almatalent.se.

Sidorna från almatalent.se får läsas, utforskas och skrivas ut för användarens enskilda bruk och sidorna får även, i detta ändamål, skickas via e-post eller på annat sätt delas med andra personer.

 

Varumärken

Alma Talent och andra varumärken inom Alma Media-koncernen är skyddade varumärken och företagsnamn.

 

Disclaimer

Alma Talent strävar på alla sätt till att enbart korrekt och pålitlig information publiceras på webbsida. Dock finns inga absoluta garantier att korrekt och pålitlig information alltid publiceras på webbsida eller information som kan hämtas via denna. Alma Talents mål är att almatalent.se ständigt är tillgänglig men kan inte stå till svars för tillgängligheten till webbsidan. Alma Talent förbehåller sig även rätten till att göra ändringar på webbsidan.

På webbsidan kan det finnas länkar till innehåll på andra webbsidor ägda och hanterade av tredje part. När användare flyttas till en extern webbsida måste användaren granska och godkänna tredje parts villkor innan användaren börjar använda sidorna. Alma Talent har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa webbsidor som har publicerats av annan part än Alma Talent och Alma Talent ansvarar inte för innehåller på dessa sidor. Alma Talents naturliga strävan är att endast tillhandahålla länkar till webbsidor som är kända och med trovärdig källa.

Alma Talent är inte ansvarig för någon skada som uppstår direkt eller indirekt från användningen av almatalent.se eller dess innehåll.