Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk  Stockholm 

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk träffas fem gånger om året. Vid varje tillfälle föreläser vår nätverksledare Åsa Erlandsson eller en inbjuden gästföreläsare kring ett aktuellt och kunskapspåfyllande tema för att under den andra halvan av träffen ge dig som deltagare möjlighet att tillsammans med de andra utbyta erfarenheter, ta upp egna case m.m. inom arbetsrättens område. Det är en bra balans mellan teori och praktik och teorin är dessutom väldigt tillämpbar.

Du får fördjupa dig i de arbetsrättsliga frågorna i en mindre grupp. Tillsammans med nätverksledaren träffas ni och du får inspiration, fördjupad kunskap, insikter och konkreta råd och som du kan använda i din organisation.

Ämnena beslutas tillsammans i gruppen utifrån vad som är aktuellt för tillfället eller efterfrågas och blir på detta sätt skräddarsydda efter gruppen och dess sammansättning för tillfället.

Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor som t.ex. HR-chef, personalchef, förhandlare eller ombudsman. Gruppen består idag av deltagare från både privat och offentlig sektor. Gruppen är tillräckligt liten för att bjuda in till förtroendefulla samtal men samtidigt tillräckligt stor för att rymma mycket kompetens. I nätverket diskuterar vi svåra frågor i våra verksamheter och delar med oss av erfarenheter och kompetens.

Lag-Avtal 240px
 Kommande nätverksträffar 2020/2021:
  • 11 december

    2021:
  • 29 januari
  • 12 mars
  • 21 maj

 

Bli medlem 

Som medlem köper du fem tillfällen i rad och det går bra att börja när som helst det passar. Om du inte har möjlighet att gå vid ett tillfälle kan en kollega komma istället.

Erbjudande:  

  • Ett års medlemskap med fem nätverksträffar per år (från att du blir medlem och ett år framåt)
  • Frukost, förmiddagsfika och lunch
  • Möjlighet för en kollega att gå i deltagarens ställe

Pris för erbjudandet är 22 995 kr/år+moms.

Läs mer om erbjudandet här

 

 

Vill du anmäla dig eller har frågor: 

Tel: +46 (0)8 796 64 00
Mail: events@lag-avtal.se

 

 

 

Nätverksledare

Asa_Erlandsson_bild

Åsa Erlandsson

Partner & Advokat Setterwalls

Åsa biträder svenska och utländska arbetsgivare i alla typer av arbetsrättsliga frågor. Hon har stor erfarenhet av rådgivning kring anställningsavtal och anställningars upphörande, inklusive frågor om t. ex. konkurrensklausuler,
sekretessbestämmelser, omstruktureringar och företagsöverlåtelser men har också omfattande erfarenhet inom andra arbetsrättsliga områden. Åsas erfarenhet att biträda arbetsgivare i arbetsrättsliga tvister är erkänd och ett särskilt intresse- och expertområde är mångfaldsfrågor och diskrimineringstvister. Åsa har omfattande erfarenhet av att företräda arbetsgivare och andra i processen hos Diskrimineringsombudsmannen men också i tvister mot DO. 

Vad säger våra medlemmar?

Johanna Ros, HR-ansvarig, Trygghetsstiftelsen

"Genom deltagande i HR-nätverket håller jag mig á jour med viktiga arbetsrättsliga frågor och får samtidigt möjlighet till erfarenhetsutbyte och vidgade vyer tillsammans med andra HR-chefer. Dessutom har jag vid behov möjlighet att kontakta den som är ansvarig för nätverket i de fall jag har en arbetsrättslig fråga som jag vill bolla med en arbetsrättsexpert".

Anders Görlinge, HR Business Partner, Sweco HR

”Arbetsrätt är ett komplext område där saker och ting sällan är svart eller vitt. Via mitt deltagande i Lag & Avtals Arbetsrättsliga Nätverk håller jag mig uppdaterad kring vad som händer inom området och har möjlighet att ta del av och bolla aktuella arbetsrättsliga ärenden bland en grupp erfarna HR-kollegor.”

Eva Forslind, förhandlingschef, SJ AB

”Nätverket är lika mycket faktapåfyllning i arbetsrättsliga frågor som en unik möjlighet att ge och få ur en aldrig sinande bank av erfarenheter från både nätverksledaren och deltagare, dessutom från olika branscher tvärs över hela den svenska arbetsmarknaden. För mig är nätverksträffarna ett vattenhål i en intensiv arbetssituation.”