Alma Talent Events

Alma Talent Events
– för branschledande event och ovärderliga möten

Sveriges viktigaste beslutsfattare, påverkare och specialister kommer till våra branschledande event. Vi genomför välrenommerade branschkonferenser knutna till varumärken som Affärsvärlden, Ny Teknik och Dagens Media som handlar om allt från bank- och finansbranschen till tech startups-scenen.

Eventen byggs runt aktuella och spännande ämnen inom respektive varumärke och fungerar som naturliga mötesplatser. På scenen får du som deltagare lyssna till intressanta presentationer från utövare, specialister och strateger både från Sverige och globalt. Här möts deltagare för att nätverka, utbyta erfarenheter och lära sig allt om den senaste utvecklingen.
Varje event föregås av ett grundligt researcharbete för att säkra att innehållet blir heltäckande och objektivt belyst. Flera av våra event är kända som branschens naturliga årliga mötesplats så som Årets Ledare, Nordic Post Trade, Mediedagen, Bank & Finans, 33-listan samt det populära DJ-Battle i Almedalen.

Därför ska du välja Alma Talent Events

  • Vi ligger i framkant och erbjuder event inom områden och ämnen som intresserar och berör
  • Vi skapar innehåll som utgår från branschens behov och intressen
  • Vi strävar alltid efter att belysa ämnen från olika vinklar för att kunna ge ett helhetsperspektiv
  • Det personliga mötet skapar en ovärderlig plattform för nätverk, affärer och nya insikter

Kontakta oss redan idag!